VÄLKOMMEN

JÄMSTÄLLDHETSVECKAN

Title

JÄMSTÄLLDHETSVECKAN

Jämställdhetsveckan är en ideell organisation av studenter från KTH. Veckan, som i år 2017 sker den 20-24 februari, omfattar event som föreläsningar, workshops och debatter som alla berör ämnet jämställdhet. Vi bjuder in företag, organisationer, representanter från KTH och talare som, med sina egna ord, får berätta om hur de arbetar för att nå ett jämställt samhälle, detta för att skapa debatt om hur vi kan nå förbättring.

VÅRT ARBETE

Jämställdhetsveckan jobbar för att uppmärksamma, utmana och skapa debatt kring jämställdhetsfrågan på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Projektet startades 2012 av Malvinas dåvarande ordförande, Donna Hanafi, till minne av hedersmedlemmen Eivor Lilja. Sedan dess har projektet ständigt växt och i år anordnas Jämställdhetsveckan av en egen projektgrupp. Jämställdhetsveckan är ett årligt återkommande projekt anordnat av Malvina, som är KTH:s kvinnliga nätverk, med syfte att uppmärksamma, förtydliga och förstärka jämställdhet.

SYFTE

Syftet med Jämställdhetsveckan är att uppmärksamma, förtydliga och förstärka ämnet jämställdhet bland studenter, i näringslivet och hos allmänheten. Andelen kvinnor med en teknisk utbildning ökar men det är fortfarande en låg andel kvinnor inom teknikbranschen. Endast 15 % av KTH:s professorer är kvinnor. Vi vill se en jämn könsfördelning både inom teknikutbildningar och i näringslivet.

Title

Title

Följ Jämställdhetsveckan på Instagram!

HUVUDSAMARBETSPARTNERS 2016

Accenture

Acc_0.75x-HPD_Chrome-Yellow

Netlight

 

 

EPS_RGB_PURPLE